Klik op de webcam foto voor een grotere versieKlik op de webcam foto voor een grotere versie
Of klik hier voor
de webcam video


Weerstation
Wilsele-Leuven:Website of another weatherstationBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Zicht 

9°C 9°C Wind from WSWWSW@50 km/h - 1011hPa +1hPa 0,7m 20km

10°C 11°C Wind from SWSW@37 km/h - 1015hPa -0hPa 1,4m 20km

-°C - Wind from SSWSSW@28 km/h - 993hPa -2hPa - 4km

7°C - Wind from SWSW@45 km/h - 1007hPa +0hPa 2,1m 9km

8°C - Wind from SWSW@45 km/h - 1006hPa -0hPa 1,8m 20km

6°C - Wind from WSWWSW@21 km/h - 990hPa -0hPa 2,0m 20km

6°C - Wind from SS@8 km/h - 989hPa +1hPa 2,5m 20km

-°C - Wind from SSWSSW@13 km/h - 989hPa +1hPa - 4km

11°C 10°C Wind from SSWSSW@30 km/h - 1012hPa -1hPa 3,0m -

4°C - Wind from SSWSSW@26 km/h - 992hPa -0hPa - -

5°C - Wind from ENEENE@13 km/h - 987hPa - 4,2m -

11°C 10°C Wind from WSWWSW@48 km/h - 996hPa +1hPa 5,5m -

7°C 9°C Wind from WW@22 km/h - 988hPa +1hPa 4,0m -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 9°C, Water: 9°C, Wind: WSW@50km/h, Baro: 1011hPa (+1), Waves: 0,7m No recent reports. Channel Lightship at 18:00: Air:. 10°C, Water: 11°C, Wind: SW@37km/h, Baro: 1015hPa (-0), Waves: 1,4m Anasuria AWS at 19:00: Wind: SSW@28km/h, Baro: 993hPa (-2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 7°C, Wind: SW@45km/h, Baro: 1007hPa (+0), Waves: 2,1m Clipper AWS at 19:00: Air:. 8°C, Wind: SW@45km/h, Baro: 1006hPa (-0), Waves: 1,8m Beryl A AWS at 19:00: Air:. 6°C, Wind: WSW@21km/h, Baro: 990hPa (-0), Waves: 2,0m No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 6°C, Wind: S@8km/h, Baro: 989hPa (+1), Waves: 2,5m North Sea at 19:00: Wind: SSW@13km/h, Baro: 989hPa (+1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 11°C, Water: 10°C, Wind: SSW@30km/h, Baro: 1012hPa (-1), Waves: 3,0m North Sea at 19:00: Air:. 4°C, Wind: SSW@26km/h, Baro: 992hPa (-0), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 5°C, Wind: ENE@13km/h, Baro: 987hPa, Waves: 4,2m No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 18:00: Air:. 11°C, Water: 10°C, Wind: WSW@48km/h, Baro: 996hPa (+1), Waves: 5,5m K5 Buoy at 18:00: Air:. 7°C, Water: 9°C, Wind: W@22km/h, Baro: 988hPa (+1), Waves: 4,0m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Zicht km
62304 Sandettie Lightship 18:00 9 9 WSW Wind from WSW 50 1011 +1 0,7 20
62305Greenwich LightshipNo recent reports.
62103 Channel Lightship 18:00 10 11 SW Wind from SW 37 1015 -0 1,4 20
62164 Anasuria AWS 19:00 - - SSW Wind from SSW 28 993 -2 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent B AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 7 - SW Wind from SW 45 1007 +0 2,1 9
62144 Clipper AWS 19:00 8 - SW Wind from SW 45 1006 -0 1,8 20
63110 Beryl A AWS 19:00 6 - WSW Wind from WSW 21 990 -0 2,0 20
63113Brent A AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 6 - S Wind from S 8 989 +1 2,5 20
63117 North Sea 19:00 - - SSW Wind from SSW 13 989 +1 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 11 10 SSW Wind from SSW 30 1012 -1 3,0 -
62114 North Sea 19:00 4 - SSW Wind from SSW 26 992 -0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 5 - ENE Wind from ENE 13 987 - 4,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 18:00 11 10 WSW Wind from WSW 48 996 +1 5,5 -
64045 K5 Buoy 18:00 7 9 W Wind from W 22 988 +1 4,0 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Bernelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VUE

Weer-programma
Meteobridge

Weer-computer
Nano-SD

Webleverancier
Robohost

Davis VUE

Meteobridge

Nano-SD

Robohost