Klik op de webcam foto voor een grotere versieKlik op de webcam foto voor een grotere versie
Of klik hier voor
de webcam video


Bezoek onze andere website:Website of another weatherstationHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Zicht 

18°C 18°C Wind from SWSW@41 km/h - 1022hPa +1hPa 0,3m 9km

17°C 18°C Wind from WSWWSW@32 km/h - 1023hPa +1hPa 0,4m 9km

17°C - Wind from WSWWSW@28 km/h - 1024hPa +0hPa 0,6m 9km

15°C - Wind from WW@2 km/h - 1014hPa +1hPa - 20km

13°C - Wind from WNWWNW@26 km/h - 1007hPa +4hPa - 9km

19°C - Wind from SWSW@28 km/h - 1020hPa +1hPa 0,9m 9km

19°C - Wind from SSWSSW@32 km/h - 1019hPa +0hPa 0,6m 20km

14°C - Wind from WW@37 km/h - 1010hPa +3hPa 3,4m 20km

13°C - Wind from WNWWNW@26 km/h - -hPa - 3,0m -

13°C - Wind from WNWWNW@26 km/h - 1007hPa +4hPa 3,3m 20km

-°C - Wind from WNWWNW@28 km/h - 1007hPa +4hPa - 20km

18°C 18°C Wind from SWSW@28 km/h - 1022hPa -0hPa 1,7m -

14°C - Wind from WW@17 km/h - 1013hPa +2hPa - -

12°C 12°C Wind from NWNW@22 km/h - 1010hPa - 4,2m -

16°C 16°C Wind from WSWWSW@46 km/h - 1014hPa +3hPa 4,2m -

13°C 13°C Wind from WNWWNW@17 km/h - 1012hPa +2hPa 2,7m -

Sandettie Lightship at 23:00: Air:. 18°C, Water: 18°C, Wind: SW@41km/h, Baro: 1022hPa (+1), Waves: 0,3m Greenwich Lightship at 23:00: Air:. 17°C, Water: 18°C, Wind: WSW@32km/h, Baro: 1023hPa (+1), Waves: 0,4m Channel Lightship at 23:00: Air:. 17°C, Wind: WSW@28km/h, Baro: 1024hPa (+0), Waves: 0,6m Anasuria AWS at 23:00: Air:. 15°C, Wind: W@2km/h, Baro: 1014hPa (+1), No recent reports. No recent reports. Brent B AWS at 23:00: Air:. 13°C, Wind: WNW@26km/h, Baro: 1007hPa (+4), No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 19°C, Wind: SW@28km/h, Baro: 1020hPa (+1), Waves: 0,9m Clipper AWS at 23:00: Air:. 19°C, Wind: SSW@32km/h, Baro: 1019hPa (+0), Waves: 0,6m Beryl A AWS at 23:00: Air:. 14°C, Wind: W@37km/h, Baro: 1010hPa (+3), Waves: 3,4m Brent A AWS at 23:00: Air:. 13°C, Wind: WNW@26km/h, Waves: 3,0m No recent reports. North Sea at 23:00: Air:. 13°C, Wind: WNW@26km/h, Baro: 1007hPa (+4), Waves: 3,3m North Sea at 23:00: Wind: WNW@28km/h, Baro: 1007hPa (+4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 23:00: Air:. 18°C, Water: 18°C, Wind: SW@28km/h, Baro: 1022hPa (-0), Waves: 1,7m North Sea at 23:00: Air:. 14°C, Wind: W@17km/h, Baro: 1013hPa (+2), No recent reports. K7 Buoy at 23:00: Air:. 12°C, Water: 12°C, Wind: NW@22km/h, Baro: 1010hPa, Waves: 4,2m No recent reports. K2 Buoy at 23:00: Air:. 16°C, Water: 16°C, Wind: WSW@46km/h, Baro: 1014hPa (+3), Waves: 4,2m No recent reports. K5 Buoy at 23:00: Air:. 13°C, Water: 13°C, Wind: WNW@17km/h, Baro: 1012hPa (+2), Waves: 2,7m


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Zicht km
62304 Sandettie Lightship 23:00 18 18 SW Wind from SW 41 1022 +1 0,3 9
62305 Greenwich Lightship 23:00 17 18 WSW Wind from WSW 32 1023 +1 0,4 9
62103 Channel Lightship 23:00 17 - WSW Wind from WSW 28 1024 +0 0,6 9
62164 Anasuria AWS 23:00 15 - W Wind from W 2 1014 +1 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent B AWS 23:00 13 - WNW Wind from WNW 26 1007 +4 - 9
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 23:00 19 - SW Wind from SW 28 1020 +1 0,9 9
62144 Clipper AWS 23:00 19 - SSW Wind from SSW 32 1019 +0 0,6 20
63110 Beryl A AWS 23:00 14 - W Wind from W 37 1010 +3 3,4 20
63113 Brent A AWS 23:00 13 - WNW Wind from WNW 26 - - 3,0 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 23:00 13 - WNW Wind from WNW 26 1007 +4 3,3 20
63117 North Sea 23:00 - - WNW Wind from WNW 28 1007 +4 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 23:00 18 18 SW Wind from SW 28 1022 -0 1,7 -
62114 North Sea 23:00 14 - W Wind from W 17 1013 +2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 23:00 12 12 NW Wind from NW 22 1010 - 4,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 23:00 16 16 WSW Wind from WSW 46 1014 +3 4,2 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 23:00 13 13 WNW Wind from WNW 17 1012 +2 2,7 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Bernelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VUE

Weer-programma
Meteobridge

Webleverancier
Robohost

Davis VUE

Meteobridge

Robohost