Klik op de webcam foto voor een grotere versieKlik op de webcam foto voor een grotere versie
Of klik hier voor
de webcam video


Weerstation
Wilsele-Leuven:Website of another weatherstationBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Zicht 

8°C 13°C Wind from SESE@45 km/h - 1008hPa -1hPa 1,0m 20km

9°C 13°C Wind from SS@46 km/h - 1005hPa -1hPa 2,0m 20km

8°C - Wind from ESEESE@34 km/h - 1014hPa -1hPa 1,1m 9km

8°C - Wind from SESE@39 km/h - 1013hPa -1hPa 1,3m 20km

7°C - Wind from SSESSE@32 km/h - 1017hPa +0hPa 2,2m 50km

8°C - Wind from SSESSE@34 km/h - 1017hPa +1hPa 2,7m 20km

-°C - Wind from SSESSE@35 km/h - 1019hPa +1hPa - 20km

11°C 12°C Wind from SSESSE@45 km/h - 999hPa -1hPa 3,6m -

8°C - Wind from SSESSE@41 km/h - 1015hPa +0hPa - -

10°C - Wind from SSESSE@48 km/h - 1009hPa - 3,8m -

9°C 11°C Wind from SESE@11 km/h - 997hPa +2hPa 3,7m -

10°C 11°C Wind from SESE@37 km/h - 1000hPa +1hPa 3,5m -

No recent reports. Greenwich Lightship at 20:00: Air:. 8°C, Water: 13°C, Wind: SE@45km/h, Baro: 1008hPa (-1), Waves: 1,0m Channel Lightship at 20:00: Air:. 9°C, Water: 13°C, Wind: S@46km/h, Baro: 1005hPa (-1), Waves: 2,0m No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 20:00: Air:. 8°C, Wind: ESE@34km/h, Baro: 1014hPa (-1), Waves: 1,1m Clipper AWS at 20:00: Air:. 8°C, Wind: SE@39km/h, Baro: 1013hPa (-1), Waves: 1,3m Beryl A AWS at 20:00: Air:. 7°C, Wind: SSE@32km/h, Baro: 1017hPa (+0), Waves: 2,2m No recent reports. No recent reports. North Sea at 20:00: Air:. 8°C, Wind: SSE@34km/h, Baro: 1017hPa (+1), Waves: 2,7m North Sea at 20:00: Wind: SSE@35km/h, Baro: 1019hPa (+1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 20:00: Air:. 11°C, Water: 12°C, Wind: SSE@45km/h, Baro: 999hPa (-1), Waves: 3,6m North Sea at 20:00: Air:. 8°C, Wind: SSE@41km/h, Baro: 1015hPa (+0), No recent reports. K7 Buoy at 19:00: Air:. 10°C, Wind: SSE@48km/h, Baro: 1009hPa, Waves: 3,8m No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 20:00: Air:. 9°C, Water: 11°C, Wind: SE@11km/h, Baro: 997hPa (+2), Waves: 3,7m K5 Buoy at 20:00: Air:. 10°C, Water: 11°C, Wind: SE@37km/h, Baro: 1000hPa (+1), Waves: 3,5m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Zicht km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 20:00 8 13 SE Wind from SE 45 1008 -1 1,0 20
62103 Channel Lightship 20:00 9 13 S Wind from S 46 1005 -1 2,0 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent B AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 20:00 8 - ESE Wind from ESE 34 1014 -1 1,1 9
62144 Clipper AWS 20:00 8 - SE Wind from SE 39 1013 -1 1,3 20
63110 Beryl A AWS 20:00 7 - SSE Wind from SSE 32 1017 +0 2,2 50
63113Brent A AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 20:00 8 - SSE Wind from SSE 34 1017 +1 2,7 20
63117 North Sea 20:00 - - SSE Wind from SSE 35 1019 +1 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 20:00 11 12 SSE Wind from SSE 45 999 -1 3,6 -
62114 North Sea 20:00 8 - SSE Wind from SSE 41 1015 +0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 19:00 10 - SSE Wind from SSE 48 1009 - 3,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 20:00 9 11 SE Wind from SE 11 997 +2 3,7 -
64045 K5 Buoy 20:00 10 11 SE Wind from SE 37 1000 +1 3,5 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Bernelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VUE

Weer-programma
Meteobridge

Weer-computer
Nano-SD

Webleverancier
Robohost

Davis VUE

Meteobridge

Nano-SD

Robohost